WeDidIt
WeDidIt logo Portfolio

ZAT logo izstrāde

ZAT logo izstrādeNotekūdeņu attīrīšanai piedāvājām ūdens tēmas logo simbolus - dažādi stilizētas ūdens lāses. Lāsīte sadalīta vairākās daļās, lai ainotu šo attīrīšanas procesu un radītu kustības iespaidu.